Languages

แนะนำโรงงาน

 

 

 สิงหาคม 2006 ย้ายมายังโรงงานใหม่จังหวัดสมุทรสาคร

สิ่งแวดล้อมที่ดี เราเชื่อว่าจะเป็นผลสืบเนื่องให้กับขวัญกำลังใจกับทุกคนที่ทำงาน และเป็นพลังในการสร้างสินค้าที่มีคุณภาพน่าเชื่อถืออีกด้วย

SHOWROOM

บริเวณชั้น 2 ของสำนักงาน ได้จัดเป็นสถานที่โชว์สินค้าของเรา

โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ด้านซ้ายเป็นสินค้า OEM ของลูกค้า และด้านขวาเป็นสินค้าของบริษัทเราได้พัฒนาขึ้นมา

ซึ่งมีจำนวนให้ผู้แวะมาชมมากถึง 200 แบบ

 

ไลน์การผลิต

ภายในบริเวณที่ทำงาน เราได้เน้นเรื่อง 5ส เพื่อสร้างนิสัยขั้นพื้นฐานของการทำงาน โดยในเวลาเดียวกันการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระบบ TOYOTA SYSTEM, kaizen, pokayoke และอื่นๆ ซึ่งได้มีการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง

 

วัตถุดิบสำคัญที่โตในธรรมชาติด้วยเวลาอันยาวนาน ที่เราใช้เป็นวัตถุดิบหลักอย่าง "ไม้"

สำหรับมนุษย์เราถือว่าเป็นวัตถุดิบชั้นดีที่มีคุณภาพ ดีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งวัตถุดิบที่เราใช้เป็นไม้ยางพาราที่ถูกใช้ประโยชน์เต็มที่จากการกรีดยางส่งไปทั่วโลก และหลังจากที่น้ำยางหมดแล้ว ก็ยังนำมาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างเฟอร์นิเจอร์ชั้นดีให้กับพวกเรา

ดังนั้นเราให้ความสำคัญกับการใช้วัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด สูญเสียน้อยที่สุด

 

ความพร้อมของเครื่องจักรทำไม้ ตั้งแต่เครื่องระบบพื้นฐานที่ได้รับการดูแลเครื่องจักรให้พร้อมทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลาด้วยระบบ TPM

เพิ่มความแม่นยำในการขึ้นรูป NC Router

ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ทันสมัย และจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสินค้าที่เน้นคุณภาพสูง

ความสำคัญของแต่ละชิ้น ถูกผลิตขึ้นด้วยความใส่ใจของพนักงานคุณภาพของเรา
การพ่นสีที่ต้องใช้ทักษะชั้นสูงของบุคลากรเฉพาะที่ได้รับการฝึกเป็นอย่างดี
สินค้าที่ดีต้องเกิดจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

การอบรม

 เพื่อพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ ทางบริษัทเราได้นำระบบ ISO 9001 : 2000 เข้ามาเป็นระบบควบคุมคุณภาพ

ได้รับการรับรองเมื่อ เดือนธ.ค. 2006

2010 เดือน ธ.ค. ได้อัฟเกรดเวอร์ชั่น ISO จาก 9001 : 2000 เป็น 9001 : 2008

 

กิจกรรม

 

ความพร้อมที่ต้องมอบให้กับลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดการขาดส่งสินค้า

ทางบริษัทเราได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมซ้อมดับเพลิงที่จัดซ้อมขึ้นในทุกๆ ปี

ไม่เพียงแค่จริงจังกับการผลิตสินค้าชั้นดีเท่านั้น แต่การแข่งขันไม่ว่าจะเป็นเกมส์ หรือ กีฬา ทุกคนก็เต็มที่เช่นกัน